Tytuł

HS (KATALOG)

Opis

Typoszereg HS to jednostopniowe poziome pompy odśrodkowe z korpusem dzielonym charakterysujące się wysoką sprawnością i niskimi kosztami cyklu życia.

Język dokumentacji: Polski
Rodzaj dokumentacji: Katalogi
Nr wydania: 97993888
Data wydania: 19-09-2011
Typ produktu:
Częstotliwość: 50
Zastosowanie:
Pobierz instrukcje
Grundfosliterature-3580465.pdf W celu pobrania naciśnij tutaj  (5692 KB)
Get Acrobat Reader Do przeglądania i drukowania plików PDF wymagane jest oprogramowanie Acrobat Reader.