GÅ PÅ OPDAGELSE I
GRUNDFOS-HJEMMET

VÆLG EN APPLIKATION

TILBAGE

  TILBAGE

  kitchen-pressure-boosting
  KØKKEN - TRYKFORØGNING

  Grundfos trykforøgerløsninger anvendes til:

  • Trykforøgning fra over grundvandstank
  • Trykforøgning fra under grundvandstank eller alternativ kilde
  • Let industriel anvendelse
  • Vandforsyning til husholdningen
  • Have- og kunstvanding
  • Trykforøgning af vandværksvand
  scala2,cmbe,jp,jp-pm,jp-pt
  pressure-boosting
  garden-pressure-boosting
  HAVE - TRYKFORØGNING

  Grundfos trykforøgerløsninger anvendes til:

  • Trykforøgning fra over grundvandstank
  • Trykforøgning fra under grundvandstank eller alternativ kilde
  • Let industriel anvendelse
  • Vandforsyning til husholdningen
  • Have- og kunstvanding
  • Trykforøgning af vandværksvand
  scala2,cmbe,jp,jp-pm,jp-pt
  pressure-boosting
  bathroom-pressure-boosting
  BADEVÆRELSE - TRYKFORØGNING

  Grundfos trykforøgerløsninger anvendes til:

  • Trykforøgning fra over grundvandstank
  • Trykforøgning fra under grundvandstank eller alternativ kilde
  • Let industriel anvendelse
  • Vandforsyning til husholdningen
  • Have- og kunstvanding
  • Trykforøgning af vandværksvand
  scala2,cmbe,jp,jp-pm,jp-pt
  pressure-boosting
  utility-room-pressure-boosting
  BRYGGERS - TRYKFORØGNING

  Grundfos trykforøgerløsninger anvendes til:

  • Trykforøgning fra over grundvandstank
  • Trykforøgning fra under grundvandstank eller alternativ kilde
  • Let industriel anvendelse
  • Vandforsyning til husholdningen
  • Have- og kunstvanding
  • Trykforøgning af vandværksvand
  scala2,cmbe,jp,jp-pm,jp-pt
  pressure-boosting
  well-groundwater
  BRØND - GRUNDVAND

  Grundfos grundvandspumper anvendes til:

  • Forsyning af grundvand til kvæg eller afgrøder
  • Vandforsyning til husholdningen
  • Have- og kunstvanding
  • Let industriel anvendelse
  sqe,sp,sb,sba
  groundwater
  kitchen-lifting-stations
  KØKKEN - LØFTESTATIONER

  Grundfos løftestationer anvendes til:

  • Etablering af sanitære installationer langt fra kloakføring
  • Snitning og tømning af kloakvand
  • Udledning af spildevand fra husholdninger
  sololift2-c-3
  lifting-stations
  bathroom-lifting-stations
  BADEVÆRELSE - LØFTESTATIONER

  Grundfos løftestationer anvendes til:

  • Etablering af sanitære installationer langt fra kloakføring
  • Snitning og tømning af kloakvand
  • Udledning af spildevand fra husholdninger
  sololift2-d-2,sololift2-wc-1,sololift2-wc-3,sololift2-cwc-3
  lifting-stations
  utility-room-lifting-stations
  BRYGGERS - LØFTESTATIONER

  Grundfos løftestationer anvendes til:

  • Etablering af sanitære installationer langt fra kloakføring
  • Snitning og tømning af kloakvand
  • Udledning af spildevand fra husholdninger
  sololift2-c-3
  lifting-stations
  basement-drainage
  KÆLDER/UNDERJORDISK TANK - DRÆN

  Grundfos drænløsninger anvendes til at:

  • Pumpe vand fra oversvømmet samlebrønd
  • Tømme eller fylde en havesø eller svømmepøl
  • Pumpe gråt husholdningsspildevand væk
  unilift-kp,unilift-ap
  drainage
  kitchen-hot-water-recirculation
  KØKKEN - OPVARMNING OG VARMT BRUGSVAND

  Grundfos cirkulationspumper til opvarmning og varmt brugsvand anvendes til:

  • Trykforøgning til varmtvandsanlæg
  • Recirkulation af varmt brugsvand til private husholdninger
  • Recirkulation af varmt brugsvand til større bygninger
  comfort-b-pm,alpha2,alpha3
  hot-water-recirculation
  bathroom-hot-water-recirculation
  BADEVÆRELSE - OPVARMNING OG VARMT BRUGSVAND

  Grundfos cirkulationspumper til opvarmning og varmt brugsvand anvendes til:

  • Trykforøgning til varmtvandsanlæg
  • Recirkulation af varmt brugsvand til private husholdninger
  • Recirkulation af varmt brugsvand til større bygninger
  comfort-b-pm,alpha2,alpha3
  hot-water-recirculation
  utility-room-hot-water-recirculation
  BRYGGERS - OPVARMNING OG VARMT BRUGSVAND

  Grundfos cirkulationspumper til opvarmning og varmt brugsvand anvendes til:

  • Trykforøgning til varmtvandsanlæg
  • Recirkulation af varmt brugsvand til private husholdninger
  • Recirkulation af varmt brugsvand til større bygninger
  comfort-b-pm,alpha2,alpha3
  hot-water-recirculation
  alpha2
  ALPHA2

  ALPHA2 er en energieffektiv cirkulationspumpe, som sikrer jævn og stabil varme i boligens radiator- og gulvvarmeanlæg . Ved at benytte ALPHA Reader og GO Balance-appen kan du indregulere dine kunders varmeanlæg baseret på realdata, så der spares penge på både el og varme.

  • Robust opstart – Selv efter lange perioder med stilstand starter ALPHA2 igen helt uden problemer
  • Tørløbssikring – Pumpen kører kun, når der er vand i pumpehuset, hvilket giver lang levetid og høj driftssikkerhed
  • AUTOADAPT - Finder automatisk den bedste pumpeindstilling, så både komfort og virkningsgrad maksimeres
  • Energieffektiv
  • Indregulering af radiatorer og gulvvarme
  images/product/alpha2.png
  https://product-selection.grundfos.com/dk/products/alpha/alpha2
  alpha3
  ALPHA3

  ALPHA3 er den første lille cirkulationspumpe fra Grundfos med Bluetooth-kommunikation.

  • Samme funktionaliteter som ALPHA2
  • Styring af pumpen via smartphone eller tablet med Grundfos GO Remote-appen
  • Indbygget indreguleringsfunktion med Grundfos GO Balance-appen
  • Let pumpestyring, hvor pumpen ikke er let at komme til eller pladsen er trang
  • Pumpestyring via smartphone og tablet
  • Indregulering af radiatorer og gulvvarme
  images/product/alpha3.png
  https://product-selection.grundfos.com/dk/products/alpha/alpha3
  cmbe
  CME Booster

  CMBE Booster tilpasser vandtrykket til kundens forbugsmønster og reducerer dermed udgifter til vand. Pumpen sørger for konstant tryk uanset varierende behov og tilgangstryk.

  • Variabel hastighed - tilpasser sig kundens forbrugsmønster
  • Kompakt design - 5-vejsfitting, kontraventil, manometer, tryktransmitter og membrantank.
  • Lavt støjniveau < 55 dB(A)
  • Tørløbssikring
  • Tilpasser sig kundens forbrugsmønster
  • Alt I en-løsning
  images/product/cmbe.png
  https://product-selection.grundfos.com/dk/products/cm-cme
  comfort-b-pm
  COMFORT PM

  COMFORT er en cirkulationspumpe til recirkulaton af varmt brugsvand. Pumpen fås i to varianter: COMFORT B PM Basic, som kører med konstant driftstilstand (100 %) og COMFORT BA PM AUTOADAPT, som automatisk tilpasser sig forbruget og sikrer optimal komfort og høje energibesparelser.

  • Lavt støjnivau – Permanentmagnet-motor
  • Robust design – Korrosionsbestandige materialer
  • AUTOADAPT-versionen - Tilpasser sig forbrugsmønstret og leverer kun varmt vand, når det er nødvendigt
  • Nem installation og betjening
  • Konstant drift eller AUTOADAPT
  images/product/comfort-b-pm.png
  https://product-selection.grundfos.com/dk/products/comfort
  jp
  JP

  Grundfos JP er en lille, handy trykforøgerpumpe, som er velegnet til at øge vandtrykket fra både åbne brønde (med en dybde på ned til 8 m) og vandbeholdere. Når pumpen anvendes med en trykregulering eller tank, er JP-pumpen ideel til mindre vandforsyningsanlæg.

  • Nem installation og betjening
  • Selvansugende – sugehøjde på op til 8 m (perfekt til transport af vand fra brønde eller jordbeholdere)
  • Robust konstruktion – pumpehus i rustfrit stål, løber i kompositmateriale og elektroforesebehandlet topstykkel
  • Sikkerhed – indbygget beskyttelse mod termisk overbelastning og elektrisk stød
  • Nem installation
  • Selvansugende
  images/product/jp.png
  https://product-selection.grundfos.com/dk/products/jet-pumps/jp
  jp-pm
  JP PM

  Grundfos JP PM er en trykforøgerpumpe med trykregulering (pressure manager), som er velegnet til trykforøgning i mindre vandforsyningsanlæg.

  • Registrerer automatisk behovet, når der er lavt tryk, mens der er vandgennemstrømning.
  • Automatisk start/stop, som styres af trykreguleringen og trykbeholderen
  • Tørløbssikring, som automatisk stopper pumpen i tilfælde af tørløb
  • Cyklusbeskyttelse (lækageregistrering), som starter og stopper pumpen med jævne mellemrum i tilfælde af mindre lækager eller ikke-lukkede vandhaner
  • Automatisk start/stop
  • Beskyttelse mod tørløb og lækage
  images/product/jp-pm.png
  https://product-selection.grundfos.com/dk/products/jet-boosters/jp-pm-boosters
  jp-pt
  JP PT

  Grundfos JP PT er en trykforøgerpumpe med en 24 liters trykbeholder velegnet til trykforøgning i mindre vandforsyningsanlæg.

  • Beholderen med tryksat vand tilgængeligt, uden at pumpen skal startes, hvis behovet er begrænset
  • Indbygget trykregulering, som overvåger behovet ved at registrere tryktab i beholderen
  • Automatisk start/stop, som styres af trykreguleringen (pressure manager) og trykbeholderen
  • Trykbeholderen begrænser antallet af start/stop-rutiner
  • Automatisk start/stop
  • Beskyttelse mod termisk overbelastning
  images/product/jp-pt.png
  https://product-selection.grundfos.com/dk/products/jet-boosters/jp-pt-h-boosters
  sb
  SB

  Grundfos SB er en dykpumpe til pumpning af rent vand og er beregnet til anvendelse i en- og tofamiliehuse. SB fås med enten integreret indløbssi (1 mm maskestørrelse) eller sideindløb/fleksibel sugeslange med flydende indløbssi (1 mm maskestørrelse). Til automatisk drift skal der anvendes ekstern styring, fx Pressure Manager.

  • Lettilgængelig styring – til service og udskiftning
  • Indbygget beskyttelse
  • Fleksibelt valg – pumpe og styring
  • Støjfri drift
  • Fuld styring og monitorering
  images/product/sb.png
  https://product-selection.grundfos.com/dk/products/sb-sba/sb
  sba
  SBA

  Grundfos SBA er en komplet alt-i-en-dykpumpe udviklet til at pumpe vand fra åbne brønde (< 8 m) eller grund-/regnvandsbeholdere. Den bygger på den gennemprøvede SB-platform, men leveres med en indbygget styringsenhed, der eliminerer behovet for ekstern pumpestyring.

  • Nemt valg og installation – alt-i-en-løsning
  • Automatisk start/stop
  • Støjfri drift – pumpe i beholder (neddykket)
  • Tørløbs- og overbelastningssikring
  • Indbygget styringsenhed
  • Alt-i-en løsning for nem installation
  images/product/sba.png
  https://product-selection.grundfos.com/dk/products/sb-sba/sba
  scala2
  SCALA2

  SCALA2 er en alt-i-en trykforøgerpumpe, som leverer perfekt vandtryk i alle haner – også selv om der tages brusebad, vaskes bil, vandes have og bruges vand i køkkenet på samme tid. SCALA2 består af pumpe, motor, beholder, sensor, drev og kontraventil i én kompakt enhed.

  • Perfekt vandtryk - Intelligent pumperegulering tilpasser automatisk driften uanset tilløbstryk og antal åbne haner
  • Støjsvag - Så stille som en moderne opvaskemaskine (47 dB(A) ved normal brug)
  • Integreret trykbeholder på 0,65 L - Opretholder trykket, så pumpen undgår at skulle starte for ofte
  • Kontraventiler i sugestuds: Forhindrer, at sugeledningen fyldes med spædevand
  • Perfekt vandtryk
  • Støjsvag
  images/product/scala2.png
  https://product-selection.grundfos.com/dk/products/scala/scala2
  sololift2-c-3
  SOLOLIFT2 C-3

  SOLOLIFT C-3 er velegnet til at pumpe gråt spildevand på op til 90°C fra en vaskemaskine, opvaskemaskine, køkkenvask, badekar, brusekabine, bidet og håndvask.

  • Kraftig professionel knivpumpe
  • Variabel startniveau
  • Nem vedligeholdelse uden at få beskidte hænder
  • Kompakt
  • Til pumpning af gråt spildevand fra installationer, hvor spildevandet ikke naturligt kan ledes til hovedkloak.
  • Slut med beskidte hænder - servicevenlig pumpe og motor
  images/product/sololift2-c-3.png
  https://product-selection.grundfos.com/dk/products/sololift2/sololift2-c-3-97775317
  sololift2-cwc-3
  SOLOLIFT2 CWC-3

  SOLOLIFT2 CWC-3 løsftestation til montering i installationsvæg bortleder gråt spildevand, hvor det ikke naturligt kan ledes til hovedkloakken.

  • Bortleder spildevand fra et enkelt væghængt toilet og har tre ekstra tilslutningsmuligheder beregnet til brusekabine, bidet og håndvask.
  • Til montering i instllationsvæg
  • Kraftig professionel knivpumpe
  • Nem vedligeholdelse uden at få beskidte hænder
  • Kraftig professionel knivpumpe
  • Slut med beskidte hænder - ren servicering
  images/product/sololift2-cwc-3.png
  https://product-selection.grundfos.com/dk/products/sololift2/sololift2-cwc-3-97775316
  sololift2-d-2
  SOLOLIFT2 D-2

  SOLOLIFT2 D-2 er en ultrakompakt løftestation til bortledning af spildevand fra installationer, hvor spildevandet ikke naturligt kan ledes direkte til hovedkloakken.

  • Bortleder gråt spildevand fra brusekabine eller håndvask
  • Kan installeres under eller ved siden af brusekabine eller håndvask
  • Ultrakompakt
  • Nem vedligeholdelse uden at få beskidte hænder
  • Lavt startniveau
  • Kraftig professionel knivpumpe
  • Slut med beskidte hænder - ren servicering
  images/product/sololift2-d-2.png
  https://product-selection.grundfos.com/dk/products/sololift2/sololift2-d-2-97775318
  sololift2-wc-1
  SOLOLIFT2 WC-1

  SOLOLIFT2 WC-1 er en lille løftestation, der bortleder spildevand fra sanitære installationer, hvor spildevandet ikke naturligt kan ledes til hovedkloakken.

  • Bortledning af spildevand fra et enkelt toilet med vandret udløb og med mulighed for tilslutning til ekstra indløb fra håndvask.
  • Kraftig professionel knivpumpe
  • Nem vedligeholdelse uden at få beskidte hænder
  • Kompakt
  • Kraftig professionel knivpumpe
  • Slut med beskidte hænder - ren servicering
  images/product/sololift2-wc-1.png
  https://product-selection.grundfos.com/dk/products/sololift2/sololift2-wc-1-97775314
  sololift2-wc-3
  SOLOLIFT2 WC-3

  SOLOLIFT2 WC-3 er en lille løftestation, der bortleder spildevand fra sanitære installationer, hvor spildevandet ikke naturligt kan ledes til hovedkloakken.

  • Bortleder spildevand fra et enkelt toilet med vandret udløb og har tre ekstra tilslutningsmuligheder beregnet til brusekabine, bidet og håndvask.
  • Kraftig professionel knivpumpe
  • Nem vedligeholdelse uden at få beskidte hænder
  • Kompakt
  • Kraftig professionel knivpumpe
  • Slut med beskidte hænder - ren servicering
  images/product/sololift2-wc-3.png
  https://product-selection.grundfos.com/dk/products/sololift2/sololift2-wc-3-97775315
  sp
  SP

  SP serien af dykpumper er lavet af 100 % højkvalitetsstål og anvendes overalt, hvor der er behov for effektiv håndtering af vand. De primære anvendelsesområder er vanding af landbrugsjord og indvinding af grundvand. De unikke sandlejer og sandkanaler fjerner partikler fra det pumpede medie og sikrer længere levetid i sandede, underjordiske miljøer.

  • Driftssikkerhed – 100 % rustfrit højkvalitetsstål fra inderst til yderst
  • Modstandsdygtig - over for sand og korroderende vand
  • Høj virkningsgrad– suveræn hydraulik og en motor, der er fremstillet specielt til pumpen
  • Lavere levetidsomkostninger – høj driftssikkerhed og effektivitet reducerer omkostningerne gennem hele løsningens levetid
  • 100 % højkvalitetsstål fra yderst til inderst
  • Modstandsdygtig over for sand og koroderende vand
  images/product/sp.png
  https://product-selection.grundfos.com/dk/products/sp-sp-g/sp
  sqe
  SQE

  SQE er en energieffektiv dykpumpeløsning, som er ideel til mindre vandforsyning i private husholdninger og landbrug. Løsningen kan anvendes som traditionel løsning eller som konstanttrykløsning. Pumpen kan installeres i boringer, der ikke er større end pumpen selv.

  • Traditionel standardløsning - SQE-dykpumpen leveres med indbygget elektronisk hastighedsregulering/soft start. Denne løsning anvendes typisk med hydrofortryktank/membrantank og pressostat med start/stop.
  • Konstanttrykløsning - Mange kunder oplever, at der er stor forskel på vandtrykket i hanerne. Vil de have konstant vandtryk i alle boligens tappesteder, skal den nuværende SQE-løsning opgraderes til enten Basic eller Premium konstanttrykløsning.
  • Beskyttelse mod over- og underspænding - Forhindrer skader på motoren, hvis forsyningsspænding kommer uden for det tilladte område.
  • Beskyttelse mod overophedning - Indbygget temperaturføler stopper pumpen, hvis temperaturen overstiger en kritisk grænse og starter automatisk igen, når temperaturen er faldet.
  • Softstartsystem - Minimerer ridiko for slitage på pumpen og reducerer risiko for vandslag og elektriske forstyrrelser.
  • Standard- eller konstanttrykløsning
  • Softstartsystem minimerer slitage
  images/product/sqe.png
  https://product-selection.grundfos.com/dk/products/sq
  unilift-ap
  UNILIFT AP

  Unilift AP12 er en dykpumpe til pumpning af rent, ikkeaggressivt vand og lettere snavset (gråt) spildevand. Pumpen er konstrueret til både midlertidig installation/transportabelt brug og permanent fritstående installation.

  • Maks. partikelstørrelse - Ø12
  • Rustfrit stål - sikrer lang levetid
  • Nem transport - håndtag placeret på pumpehuset
  • Svømmeafbryder - kan leveres med eller uden
  • Klapkontraventil - kan monteres i afgangen for at forhindre tilbageløb
  • Rent, ikke-aggressivt vand og lettere snavset gråt spildevand
  • Rustfrit stål
  images/product/unilift-ap.png
  https://product-selection.grundfos.com/dk/products/unilift-ap
  unilift-kp
  UNILIFT KP

  UNILIFT KP dykpumpen anvendes til pumpning af rent, ikke-aggressivt vand og lettere snavset (gråt) spildevand, fx husholdningsspildevand fra septiktanke og slambehandlingsanlæg. Det robuste design gør pumpen velegnet til barske miljøer, uanset om den bruges i permanente installationer eller som transportabel pumpe.

  • Maks. partikelstørrelse - Ø10
  • Svømmerafbryder - til automatisk drift
  • Robust design - pumpehus og motor i rustfrit stål
  • Kølekappe - til kontinuerlig drift selv ved lav vandstand
  • Termisk beskyttelse - sikrer mod motorskader ved overbelastning
  • Maks. partikelstørrelse - Ø10
  • Pumpehus og motor i rustfrit stål
  images/product/unilift-kp.png
  https://product-selection.grundfos.com/dk/products/unilift-kp